Dotacje na założenie firmy.

dotacje na założenie firmyW dzisiejszych czasach można, ale nie trzeba dysponować własnym kapitałem, by założyć firmę. Dotacje na rozpoczęcie działalności umożliwiają zmierzenie się z przedsiębiorczością niemal wszystkim. A gdzie tak naprawdę możemy zwrócić się po dofinansowanie dla założenia firmy? Komu przysługują dotacje na założenie firmy?

Oprócz kredytów bankowych i pożyczek pozabankowych na założenie firmy istnieją dwa sposoby finansowania nowego przedsięwzięcia. Kroki z wnioskiem o dotację na założenie firmy można skierować do urzędu pracy lub do właściwego organu Unii Europejskiej, gdzie znajdziemy zarówno dotacje bezzwrotne, jak i jednorazowe. Z uwagi na to, że urzędy pracy oferują niższe dotacje, to drugie rozwiązanie jest w ostatnim czasie bardziej popularne. Z każdym rokiem rosną koszty związane z założeniem biznesu. Przedstawmy jednak bliżej obie możliwości.

Pomoc z urzędu pracy

Dzisiaj chyba każdy słyszał już o dotacjach z urzędów pracy. Urzędy te, realizując program walki z bezrobociem, oferują wsparcie dla osób przedsiębiorczych. Możesz liczyć na pomoc, nawet gdy nie masz żyłki do interesów. Urzędy pracy finansują szkolenia, również te z podstaw przedsiębiorczości. Dzięki nim możesz się wiele nauczyć. Dotacje na założenie firmy z urzędu pracy to pomoc bezzwrotna. Trzeba oczywiście spełnić kilka warunków, by finalnie uzyskać finansowanie. Warunkiem jest:

 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
 • brak statusu studenta dziennego (można studiować zaocznie),
 • brak wcześniejszych dotacji i brak podobnych wniosków w innych urzędach.

Konkretny urząd różnie określa czas, który musi upłynąć od zarejestrowania się jako osoba bezrobotna, by możliwe było złożenie wniosku o dotację. Istotne jest też, że przyznanie dotacji uzależnione jest od tego, czy bezrobotny w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu czy przygotowania zawodowego (szkolenia). Ponadto osoba ubiegająca się o dofinansowanie dla swojej firmy z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Maksymalna kwota dotacji, jaką można otrzymać, zmienia się co roku, jest też zależna od regulaminu przyjętego przez dany urząd. W 2019 roku ta maksymalna kwota to 24 tys. zł. Należy mieć na uwadze, że urzędy pomagają jedynie w przypadku zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej.

By uzyskać dotacje z urządu pracy należy:

 • zarejestrować się w urzędzie pracy,
 • złożyć wniosek o dotację,
 • przedstawić biznesplan,
 • wykazać się odpowiednim przygotowaniem do prowadzenia działalności,
 • zadbać o formę zabezpieczenia środków.

Unijne dotacje 

Instytucje unijne oferują większe dotacje. Możemy liczyć na bezzwrotną pomoc do 40 tys. zł. Możemy także odpowiednio się przygotować, by prowadzić dobrze prosperujący biznes, a to dzięki uczestnictwie w szkoleniach. Fundusze Europejskie wspierają rozwój biznesu, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Dotacje unijne to okazja dla osób:

 • bezrobotnych przez 30. rokiem życia, które nadal chcą się kształcić. W tym przypadku można uzyskać dofinansowanie na kontynuowanie nauki lub otrzymać pieniądze na start we własnej działalności,
 • bezrobotnych po 30. roku życia. Te osoby mogą otrzymać środki na rozpoczęcie własnej działalności oraz dofinansowanie do kursów, szkoleń. 

W celu ubiegania się o dotacje unijne należy:

 • udać się do punktu informacyjnego,
 • dokonać wyboru odpowiedniego projektu, w ramach którego zamierzamy wnioskować o finansowe wsparcie (w ten sposób poznamy kryteria niezbędne, by otrzymać dotację),
 • zapoznać się z regulaminem wybranego projektu,
 • złożyć formularz zgłoszeniowy,
 • zaprezentować dobrze napisany biznesplan. 
Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *