Kiedy należy się zwrot za wcześniejszą spłatę kredytu?

zwrotWiele osób w naszym kraju regularnie bierze pożyczki i zaciąga kredyty i nie ma się temu, co dziwić, ponieważ dzięki dodatkowym funduszom jesteśmy w stanie podreperować sobie swój własny, domowy budżet, spełnić marzenie, czy też zapłacić za niespodziewany wydatek, który musimy spłacić w danej chwili. Przyczyn, dla których ludzie masowo decydują się na zaciąganie kredytu, jest naprawdę bardzo dużo. Nieterminowe spłaty pociągają za sobą przykre konsekwencje ze strony banku, czy też innej instytucji, w której zdecydowaliśmy się na zaciągnięcie kredytu. Nie każdy jednakże wie o tym, że jeżeli spłacimy kredyt przed terminem, to należy nam się zwrot od banku.

Wcześniejszy zwrot zadłużenia jest niezwykle popularnym działaniem w wypadku małych kredytów konsumenckich. Konsumenci decydują się na wczesną zapłatę takich zobowiązań, kiedy ich kondycja ekonomiczna ulegnie naprawie. Firmy oferujące kredytów konsumenckich., bez żadnych kłopotów pozwolą na wcześniejszą zapłatę zadłużeń. Taka czynność niejednokrotnie nie jest połączona z żadnymi specjalnymi wydatkami. Po wcześniejszym oddaniu długu, kredytobiorca może liczyć na zwrot odsetek. Kredytobiorcy planujący wczesną zapłatę kredytu konsumenckiego muszą pamiętać, iż nie wszelkie wydatki połączone z zaciągnięciem zadłużenia podlegać będą zwrotowi. Do owej kategorii zaliczyć można m.in. taksy notarialne lub opłaty połączone z ustanowieniem właściwych zabezpieczeń. Gdy jesteśmy pewni własnej decyzji o wcześniejszej zapłacie zadłużenia, należałoby skontaktować się wcześniej z firmą finansową, jaka udzieliła nam kredytu oraz potwierdzić warunki takiej operacji. Po pierwsze zapewnia to nam drogę pertraktacji potencjalnych należności, jednakże przede wszystkim zmniejszamy zagrożenie nieporozumienia.

Prowizja za wcześniejszą zapłatę?

Badając przedmioty umowy, należy zwrócić wyjątkową uwagę na punkt, w jakim wskazany jest sposób oraz koszt zwrotu środków przed postulowanym czasem. Mnóstwo spółek pożyczkowych zastrzega sobie bowiem na ową okoliczność kolejną kwotę, jaka nie ma nic wspólnego z wydatkami ogólnymi pożyczki, w tym prowizją początkową, procentami lub opłatami przygotowawczymi. O ile zatem wcześniejsza zapłata kredytu a zwrot prowizji jest sprawą bezsporną, o tyle w wypadku naliczenia kolejnej kwoty z tytułu wczesnego oddania świadczenia sprawa się utrudnia. Prawo nie jest w tymże zakresie dokładne, co doprowadza do wielu wykroczeń ze strony wierzycieli.

W odzyskaniu składek i prowizji może pomóc Rzecznik Finansowy

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji oraz Konsumentów nie jest bezwzględnie obowiązujące dla banków oraz pozostałych spółek pożyczkowych. Opinia wyszczególnionych firm może jednakże stanowić istotny argument podczas reklamacji bądź rozprawy w sądzie cywilnym dotyczącej zwrotu wydatków kredytu. W razie problemów z wyegzekwowaniem zwrotu wydatków kredytu konsumenckiego po wcześniejszej zapłacie, klient banku, bądź spółki pożyczkowej może się zwrócić o pomoc do Rzecznika Finansowego. Wpierw należy jednakże wyczerpać przypadające w takiej sytuacji możliwości reklamacji.

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *