Świadczenia rodzinne i dodatki od Państwa na 2019 rok.

świadczenia rodzinnePomoc państwa przez wile lat nie wyglądała w naszym kraju zbyt optymistycznie. Od paru lat zauważyć można, że wsparcie jest lepsze i wyższe dla osób, które naprawdę tego potrzebują, a do niedawna nie mogły liczyć na zbyt wiele. Wzrost zaczął być zauważalny przede wszystkim przez osoby pobierające zasiłek rodzinny. Świadczenie to nie wzrosło od praktycznie 12 lat. Podwyżka nastąpiła w listopadzie 2018 roku. A w roku 2019 wprowadzone zostały nowe kryteria przyznawanie samych świadczeń rodzinnych. Wzrost ten był oczekiwany szczególnie przez osoby z niepełnosprawnością, których w Polsce jest prawie 912 tysięcy.

Czym tak naprawdę jest świadczenie rodzinne?

Zadaniem świadczeń rodzinnych jest pokrycie częściowe wydatków, jakie musi ponieść opiekun, rodzic w związku z opieką nad dzieckiem. Świadczenia rodzinne to tak naprawdę różnego typu zasiłki, do tych najbardziej popularnych zaliczyć możemy:

 • Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe;
 • Świadczenia opiekuńcze;
 • Świadczenie rodzicielskie;
 • Zasiłek dla opiekuna;
 • Zasiłek rodzinny

Świadczenia, które uległy wzrostowi w ostatnich latach to przede wszystkim zasiłek pielęgnacyjny. Kwota ta w listopadzie 2018 roku została podniesiona do 184,42, natomiast w roku 2019 – 215,84 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy w porównaniu do lat ubiegłych wzrósł o 100 zł, czyli o 19,2%.

Ile wynoszą świadczenia rodzinne w roku 2019 w Polsce?

Rząd nie wniósł znacznych zmian dotyczących innych świadczeń rodzinnych, przedstawiają się one w roku 2019 następująco:

 • „Becikowe”, czyli dodatek z tytułu urodzenia dziecka – zasiłek jednorazowy;
 • Zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku życia: 95 zł; od 5 do 18: 124 zł; od 18 do 24:135 zł;
 • Dodatek podczas opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego – 400 zł;
 • Dodatek dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – 193 zł;
 • Świadczenie rodzicielskie – 1000 zł;
 • W przypadku otrzymania zasiłku rodzinnego – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł

Kto może otrzymać w roku 2019 świadczenie rodzinne?

Aby otrzymać, świadczenie rodzinne trzeba spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim o takie środki może starać się osoba, która jest obywatelem polskim a także i cudzoziemcem, jednakże musi ona zamieszkiwać teren Rzeczypospolitej Polskiej, przez ten okres, w którym pobierane jest świadczenie. Wszystkie świadczenia rodzinne podlegają kryteriom dochodowym. Wyjątek stanowi jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe, które przyznawane jest każdej rodzinie bez względu na dochód.

Od 12 lat postępowania w sprawie przyznania i procedowania świadczeń prowadzone są przez: wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast – zależnie od miejsca zamieszkania. Od 2018 roku kryteria dochodowe wynoszą: 674 zł (ogólne) i 764 zł dla rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

Nowe świadczenia – jakie?

Jednym z najnowszych świadczeń rodzinnych, które przyznawane jest bez względu na dochód jest „wyprawka 300 plus”. Pierwsze tego typu świadczenia były wypłacane już w sierpniu 2018 roku. Były przeznaczone dla rodziców uczniów, by wspomóc ich finansowo przed nowym rokiem szkolnym i wydatkami z tym związanym. Wnioskować było można w sposób niezwykle prosty, między innymi – online. Rząd zapowiada jego kontynuacje, ze względu na pozytywny odbiór społeczny.

W razie nagłych okoliczności zawsze można skorzystać z szybkich pożyczek na dowód.

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *