ZUS czy KRUS? W jaki sposób można przejść do KRUS?

ZUS i KRUSNiemal każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą musi opłacać składki na Fundusz Pracy i nie może uchronić się przed wysokimi składkami wpłacanymi na konto ZUS. Nie każdy, bo część przedsiębiorców podlega pod KRUS. Co się bardziej opłaca: ZUS czy KRUS? W jaki sposób można przejść do KRUS?

ZUS czy KRUS?

Wysokość składek nakładanych wobec przedsiębiorstw jest różna w przypadku obu instytucji. W ZUS co prawda początkujący przedsiębiorca może liczyć na ulgę przez okres dwóch lat, jednak później ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, rentowe i emerytalne oraz składka na Fundusz Pracy to spore koszty, przekraczające w 2018 roku 900 zł. W KRUS przedsiębiorca, będący rolnikiem, zapłaci ok. 400 zł raz na kwartał, a w tym znajduje się również ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, rentowe i emerytalne, a do tego jeszcze macierzyńskie. Rolnik jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Pracy. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy posiadają grunty poniżej 6 ha, nie muszą opłacać ubezpieczenia zdrowotnego. Widać zatem, że KRUS jest korzystniejszą opcją z punktu widzenia miesięcznych kosztów.

Jak przejść z ZUS do KRUS?

Nie dziwi fakt, że wielu przedsiębiorców dąży do spełnienia warunków, by przejść z ZUS na KRUS. Jest to możliwe, ale trzeba w tym celu spełnić kilka warunków. Przedsiębiorca musi posiadać na własność przynajmniej 1 ha gruntów rolnych. Co więcej, pod uwagę brana jest także klasa gruntów. Wówczas, by przenieść się do KRUS, należy zakończyć prowadzenie działalności poprzez jej wyrejestrowanie, by finalnie rozstać się z ZUS. Następnie można już złożyć wniosek do KRUS, jednak po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku rolnik musi opłacać składki minimum 3 lata, by liczyć na korzystniejszą wysokość składek dla przedsiębiorcy. Przez ten czas nie można prowadzić działalności, a ponadto nie można podjąć pracy w ramach etatu. Pozostaje umowa o dzieło. Po upływie 3 lat można już rozpocząć działalność w ramach KRUS. Wtedy nie trzeba jej zgłaszać już do ZUS. By dalej być ubezpieczonym w KRUS należy złożyć stosowne oświadczenie, że ubezpieczenie będzie kontynuowane. Nie obejdzie się bez prowadzenia działalności rolniczej. Możliwa jest praca na gospodarstwie o powierzchni poniżej 1 ha. Ubezpieczonym w KRUS może być nie tylko rolnik. Takie prawo mają też osoby, które ukończyły 16 lat i prowadzą z rolnikiem gospodarstwo domowe lub zamieszkują w jego gospodarstwie, również osoby, które w nim pracują.

Emerytura dla rolnika

Warunkiem do nabycia prawa do emerytury rolniczej (z KRUS) jest podleganie ubezpieczeniu przez okres co najmniej 25 lat, a także ukończenie wieku emerytalnego. Wysokość emerytury uzależniona jest od okresu opłacania składek, nie zaś od ich wysokości. Osoby, które są ubezpieczone w ZUS i KRUS mogą skorzystać z dwóch emerytur. Należy jeszcze pamiętać o rocznej kwocie granicznej podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności. Jej przekroczenie jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników. W tej sytuacji przedsiębiorca musi zgłosić się do ZUS.

 

->> Ranking szybkich pożyczek na dowód. 

Opublikowano w

Jedno przemyślenie nt. „ZUS czy KRUS? W jaki sposób można przejść do KRUS?


  1. no wiadomo, konieczne jest posiadanie ziemi 😉 wydaje mi się ze to oczywiste a jednak wiele osób (znajomych ) sie zastanawia czy może przejść ot tak! na krus. paranoja 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *