Kredyt hipoteczny i odwrócony kredyt hipoteczny

Do starań o kredyt hipoteczny zwykle przystępujemy wtedy, gdy mamy już upatrzoną określoną nieruchomość, omówione warunki zakupu i brakuje nam tylko środków na sfinalizowanie transakcji. Tymczasem każdy specjalista zajmujący się produktami finansowymi radzi, by analizę oferty bankowej zacząć dużo wcześniej, dzięki temu uczymy się, nawet laicy, interpretowania mechanizmów rządzących ofertą kredytów bankowych. Kredyt hipoteczny to produkt, który służy do finansowania zakupu nieruchomości. Z uwagi na swoją specyfikę, przede wszystkim okres spłaty, nawet 30.letni, warto dołożyć starań, by spokojnie i bez emocji poruszać się w środowisku obco brzmiących terminów i matematycznych odniesień.

Jak działa kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny służy do finansowania zakupu nieruchomości, ale aby go otrzymać należy posiadać również własne środki, czyli tzw. wkład własny. Oznacza to, że tak naprawdę zakup nieruchomości jest finansowany z dwóch źródeł: z banku – jednak zgodnie z regulacjami prawnymi do wysokości 80% i z wkładu własnego, który wynosi minimum 20% wartości zakupu nieruchomości, a najlepiej gdy jest on znacznie wyższy. Niektóre z banków stosują tu różnego rodzaju rozwiązania, by gotówkowy wkład własny ograniczyć do 10% a resztę pozyskać z innych źródeł.

I właśnie z powodu wkładu własnego do starań o kredyt hipoteczny należy przygotowywać się jak najwcześniej. Pamiętajmy, że im więcej zgromadzimy środków własnych tym mniej potrzebujemy ich z tytułu kredytu hipotecznego, czyli ponosimy mniejszy koszt obsługi pożyczonego kapitału. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę wszystkie koszty wynikające z zakupu nieruchomości, łącznie z jej wykończeniem i wyposażeniem. Mając aktywny kredyt do spłaty, żaden bank nie udzieli nam już drugiego kredytu konsumpcyjnego na doposażenie. Nasza zdolność kredytowa może tym samym być całkowicie na wyczerpaniu. Ta pozorna sprzeczność powinna nas zainspirować do wykonania szczegółowego rachunku przychodów i kosztów, właściwie na cały okres spłaty zobowiązania.

Hipoteka jako składnik kredytu hipotecznego

Oprócz wkładu własnego kredyt hipoteczny charakteryzuje hipoteka na nieruchomości. Gdy kredytobiorca z dowolnego powodu przestaje spłacać zobowiązanie i nie widać możliwości, by to się zmieniło, bank jest uprawniony do sprzedaży nieruchomości, aby odzyskać pożyczone klientowi pieniądze. Nie następuje to natychmiast, ale w razie permanentnego uchylania się od spłaty jest nieuchronne.

Odwrócony kredyt hipoteczny 

Odwrócony kredyt hipoteczny to kolejny produkt finansowy stworzony na bazie podstawowego kredytu na zakup nieruchomości. Jednak w tym wypadku kredytobiorca, zawierając umowę z bankiem, zastawia nieruchomość. Zatem mamy tu do czynienia z de facto kredytem pod zastaw nieruchomości. Kredytobiorca otrzymuje od banku środki jednorazowo lub w ratach, a po jego śmierci nieruchomość będąca przedmiotem umowy, przechodzi automatycznie na własność banku. Spadkobiercy nieruchomości mają jednak prawo do spłaty pozostałego zadłużenia i przejęcia nieruchomości. Ważną cechą tego produktu jest akceptacja faktu, że kredytobiorca ma prawo do pobytu w danym lokalu aż do śmierci.

Dla kogo odwrócony kredyt hipoteczny? 

Ten rodzaj kredytu bankowego skierowany jest do potencjalnie każdego odbiorcy, który ukończył 62 lat życia i jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości. Otrzymany kredyt, wypłacany w comiesięcznej racie, ma na celu podniesienie standardu życia kredytobiorcy, dostarczenie mu środków na godziwe przeżycie, zadbanie o warunki bytowe, w tym mieszkaniowe. Produkt ten ma pomóc szczególnie osobom pozbawionym rodziny, takim, które zdane są wyłącznie na siebie. Ważną cechą odwróconego kredytu hipotecznego jest brak konieczności posiadania jakiejkolwiek zdolności kredytowej, ponieważ ,w domyśle, kredytobiorca nie musi go spłacić. Wszystkie środki pochodzące z kredytu są również wolne od podatku.

W przypadku tak specyficznego produktu kredytowego kredytobiorcom można tylko doradzić wiązanie się umową z instytucjami bankowymi pozostającymi pod nadzorem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *