Ranking najlepszych kredytów hipotecznych – porównanie ofert

Kredyt hipoteczny należy do najtańszych w grupie tego rodzaju produktów na rynku finansowym. Oznacza to, że cieszy się on proporcjonalnym zainteresowaniem wśród tej grupy odbiorców, która w inny sposób nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.

Kredyt hipoteczny jest też zobowiązaniem, które będzie obciążać klienta przez wiele następnych lat, bez względu na koleje losu. To dlatego decyzja o podjęciu starań o tego rodzaju kredyt  powinna być podjęta z pełną wiedzą o aktualnej ofercie banków, tak by ten ostateczny produkt finansowy był optymalnie dopasowany do oczekiwań, ale i możliwości kredytobiorcy.

Poszukując właściwej oferty można zacząć od sprawdzenia kredyty hipoteczne ranking – stron zawierających porównywarki pożyczek/kredytów i kalkulatory ich kosztów.

Ostatnia aktualizacja: 2 Grudnia 2022
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
Kredyt Hipoteczny Własny Kąt
12 - 420 miesięcy
Okres spłaty
9,13 %
? RRSO dla kredytu w PKO Banku Polskim: 8,05% RRSO dla kredytu w PKO Banku Hipotecznym: 8,07%
RRSO
1,10 %
? w pierwszym roku, 2,07% w kolejnych latach. Niższa marża kredytu w zielonej odsłonie
Marża
0
? 0% prowizji przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy
Prowizja
20 000 - 2 000 000 zł
? Dostępne są kwoty kredytu aż do 3 mln zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
5 - 35 lat
Okres spłaty
-
1,64 %
? poziom marży wg oferty jednego z banków na dzień 02-06-2022 roku. Aktualną ofertę przedstawimy podczas konsultacji z ekspertem kredytowym
Marża
0%
? poziom prowizji wg oferty jednego z banków na dzień 02-06-2022 roku. Aktualną ofertę przedstawimy podczas konsultacji z ekspertem kredytowym
Prowizja
10 000 - 1 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Millennium kredyt mieszkaniowy
72 - 420 miesięcy
Okres spłaty
10,39 %
RRSO
2,70 %
Marża
0%
Prowizja
20 000 - 2 000 000 zł
? Dostępne są większe kwoty kredytu
Kwota
» SPRAWDŹ «
12 - 420 miesięcy
Okres spłaty
-
0,00 %
? Fundi nie pobiera marży za swoje usługi. Wynagradzany jest przez bank, u którego dojdzie do finalizacji umowy kredytowej.
Marża
0,00
? Fundi nie pobiera prowizji za swoje usługi. Wynagradzany jest przez bank, u którego dojdzie do finalizacji umowy kredytowej.
Prowizja
20 - 3 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Citi Bank Kredyt Hipoteczny
3 - 30 lat
Okres spłaty
9,50 %
RRSO
2,09 %
Marża
1%
Prowizja
50 000 - 2 000 000 zł
? dostępne są kwoty kredytu aż do 3 mln zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Pekao Bank Hipoteczny S.A
12 - 360 miesięcy
Okres spłaty
10,25 %
RRSO
1,84 %
Marża
1,99 %
Prowizja
20 000 - 2 000 000 zł
? Dostępne są kwoty kredytu aż do 2,8 mln zł
Kwota
» SPRAWDŹ «

Najlepsze kredyty hipoteczne – jak wybrać?

Bez względu na to z jakiego źródła będzie pochodził kredyt hipoteczny, proces pozyskiwania środków jest zawsze długi i skomplikowany. Każdy z banków szczegółowo prześwietla sytuację finansową przyszłych kredytobiorców, sprawdza ich siłę nabywczą, ocenia wartość przyszłej nieruchomości. Ten czasochłonny proces warto wziąć po uwagę już na etapie typowania oferty bankowej i przyswoić umiejętność interpretacji wszelkich list i rankingów ofert. Kredyty hipoteczne porównywarka, z których to stron najczęściej korzysta klient, tworzą swoje własne kryteria oceny i nie muszą one być zgodne z preferencjami indywidualnymi, stąd najlepsze kredyty hipoteczne nie zawsze znajdują się na samym szczycie liście.

Bez względu na to, która z ofert bankowych wydaje się najkorzystniejsza, każdy bank potrzebuje zabezpieczenia kredytu – a jest nim hipoteka. Hipoteka jest ograniczonym prawe rzeczowym, na podstawie którego bank jako wierzyciel otrzymuje zabezpieczenie na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu hipotecznego, na wypadek niespłacania przez kredytobiorcę zobowiązań. Aby hipoteka mogła powstać, właściwy wpis musi pojawić się w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Hipoteka wygasa, gdy kredytobiorca zakończy spłatę kredytu. Kredytobiorca może rozporządzać prawem nieruchomości, ale pierwszeństwo do lokalu/obiektu zawsze, do czasu spłaty kredytu, będzie miał bank.

warunki udzielania kredytów hipotecznych

Aby otrzymać kredyt hipoteczny trzeba spełnić określone warunki: przede wszystkim posiadać zdolność kredytową oraz minimalny wkład własny. Najwięcej emocji budzi zawsze warunek zdolności kredytowej, ponieważ nie istnieją jedne wspólne wskaźniki, jeden algorytm dla tej kategorii i każdy bank ocenia ją trochę inaczej. Gdy kredytobiorca próbuje analizować jakikolwiek kredyt hipoteczny ranking to właśnie tam zetknie się z największym marginesem błędu. Zdolność kredytowa to nic innego jak zdolność kredytobiorcy do spłacenia kredytu i wszystkich pozostałych kosztów w określonym umową czasie.

Banki biorą po uwagę najczęściej podobne cechy, ale przyznają im różne wartości punktów. Zwykle ocenie podlega sytuacja:

  • demograficzna i ekonomiczna kredytobiorcy : jego wiek, płeć, stan cywilny, sytuacja rodzinna, wykształcenie, wykonywany zawód, źródło dochodów, historia kredytowa
  • finansowa: wysokość i stabilność dochodów, indywidualne koszty utrzymania gospodarstwa domowego, wszelkie zobowiązania finansowe, takie jak: alimenty, inne kredyty, raty
  • majątkowa:  oszczędności, posiadane nieruchomości czy prawa do nieruchomości

Kredyt hipoteczny, a wkład własny

wkład własny na kredyt hipotecznyKredyty hipoteczne wymagają wkładu własnego. Jego wysokość reguluje prawo od 2015r, które określiło je wówczas na minimum 10% wartości nabywanej nieruchomości. Wysokość obowiązkowego wkładu własnego ulega stale zmianie, aktualnie stabilizuje się na wysokości 20% wartości nieruchomości. I w tym punkcie banki różnicują swoją ofertę na mniej lub bardziej przyjazną dla kredytobiorcy.

Niektóre z instytucji wymagają pełnego wkładu własnego w wysokości 20%, inne dopuszczają 10% środków finansowych a pozostałe 10% np. w postaci zabezpieczenia na innej nieruchomości, choćby należącej do rodziców. Jakkolwiek warunki te są zmienne, nawet najtańsze kredyty hipoteczne będą wymagały min. 10% wkładu własnego. Dysponując sporym, wkładem własnym w staraniach o kredyt hipoteczny zwiększa się swoje szanse w negocjacjach cenowych z kredytodawcą.

oprocentowanie kredytów hipotecznych

Oprocentowanie kredytów hipotecznych równa się stałej marży banku powiększonej o zmienną stopę procentową, która pozostaje pod nadzorem Rady Polityki Pieniężnej NBP. Stopa procentowa zwana referencyjną lub bazową to rzeczywisty koszt obsługi pożyczonego kapitału. Gdy stopa bazowa jest wysoka usługi bankowe kredytowe są droższe, natomiast oszczędzanie w bankach opłacalne.

Gdy stopa procentowa jest niska, tanieje koszt kredytów a lokaty środków na kontach bankowych stają się mniej opłacalne. Stopa procentowa ustalana jest na podstawie wskaźnika WIBOR czyli średniej wartości oprocentowania kwot pożyczanych pomiędzy bankami na różne okresy czasu. Dlatego na najlepszy kredyt hipoteczny wpływa przede wszystkim sytuacja na rynku finansowym w momencie ustalania warunków kredytu.